دانش آموز پایه دهم پایه دهم پایه دهم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه دهم

عربی دهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
شیمی دهم
 • فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
 • فصل دوم: ردِّ پای گازها در زندگی
 • فصل سوم: آب، آهنگ زندگی
فیزیک دهم
 • فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری
 • فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد
 • فصل 3 : کار، انرژی و توان
 • فصل 4 : دما و گرما
 • فصل 5 : ترمودینامیک
فارسی دهم
 • فصل اول: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان
هندسه دهم
 • فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال
 • فصل دوم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
 • فصل سوم: چند ضلعی‌ها
 • فصل چهارم: تجسم فضایی
ریاضی دهم
 • فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
 • فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها
 • فصل پنجم: تابع
 • فصل ششم: شمارش، بدون شمردن
 • فصل هفتم: آمار و احتمال

Stroke 396

درس های پایه دهم

عربی دهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
شیمی دهم
 • فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
 • فصل دوم: ردِّ پای گازها در زندگی
 • فصل سوم: آب، آهنگ زندگی
زیست شناسی دهم
 • فصل اول: دنیای زنده
 • فصل 2: گوارش و جذب مواد
 • فصل سوم: تبادلات گازی
 • فصل چهارم: گردش مواد در بدن
 • فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
 • فصل ششم: از یاخته تا گیاه
 • فصل 7 جذب و انتقال مواد در گیاه ا ن
ریاضی دهم
 • فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
 • فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها
 • فصل پنجم: تابع
 • فصل ششم: شمارش، بدون شمردن
 • فصل هفتم: آمار و احتمال
فیزیک دهم
 • فصل اول : فیزیک و اندازه گیری
 • فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد
 • فصل سوم : کار، انرژی و توان
 • فصل چهارم : دما و گرما
ریاضی
 • فصل 1 : مجموعه، الگو و دنباله
 • فصل 2 : مثلثات
شیمی
 • فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
ادبیات
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

Stroke 396

درس های پایه دهم

ریاضی و آمار دهم
 • فصل اول: معادله درجه دوم
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: کار با داده های آماری
 • فصل چهارم: نمایش داده ها
اقتصاد دهم
 • بخش اول: آشنایی با اقتصاد
 • بخش دوم: نهاد های پولی و مالی
 • بخش سوم: توسعهٔ اقتصادی
 • بخش چهارم: مدیریت کلان اقتصادی
 • بخش چهارم: اقتصاد جهان و ایران
جامعه شناسی دهم
 • درس اوّل: کُنش های ما
 • درس دوم: پدیده های اجتماعی
 • درس سوم: جهان اجتماعی
 • درس چهارم: اجزا و لایه های جهان اجتماعی
 • درس پنجم: جهان های اجتماعی
 • درس ششم: پیامدهای جهان اجتماعی
 • درس هفتم: ارزیابی جهان های اجتماعی
 • درس هشتم: هویت
 • درس نهم: بازتولید هویت اجتماعی
 • درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی
 • درس يازدهم: تحولات هويتي جهان اجتماعي
 • درس دوازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • درس سیزدهم: هویت ایرانی (1)
 • درس چهاردهم: هویت ایرانی (2)
 • درس پانزدهم: هویت ایرانی (3)
 • درس شانزدهم: هویت ایرانی (4)
عربی،زبان قرآن دهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
ادبیات
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

درس های پایه

پایه دهم Stroke 396

پایه دهم

عربی دهم عربی دهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
شیمی دهم شیمی دهم
 • فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
 • فصل دوم: ردِّ پای گازها در زندگی
 • فصل سوم: آب، آهنگ زندگی
فیزیک دهم فیزیک دهم
 • فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری
 • فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد
 • فصل 3 : کار، انرژی و توان
 • فصل 4 : دما و گرما
 • فصل 5 : ترمودینامیک
فارسی دهم فارسی دهم
 • فصل اول: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان
هندسه دهم هندسه دهم
 • فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال
 • فصل دوم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
 • فصل سوم: چند ضلعی‌ها
 • فصل چهارم: تجسم فضایی
ریاضی دهم ریاضی دهم
 • فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
 • فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها
 • فصل پنجم: تابع
 • فصل ششم: شمارش، بدون شمردن
 • فصل هفتم: آمار و احتمال

پایه دهم Stroke 396

پایه دهم

عربی دهم عربی دهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
شیمی دهم شیمی دهم
 • فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
 • فصل دوم: ردِّ پای گازها در زندگی
 • فصل سوم: آب، آهنگ زندگی
زیست شناسی دهم زیست شناسی دهم
 • فصل اول: دنیای زنده
 • فصل 2: گوارش و جذب مواد
 • فصل سوم: تبادلات گازی
 • فصل چهارم: گردش مواد در بدن
 • فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
 • فصل ششم: از یاخته تا گیاه
 • فصل 7 جذب و انتقال مواد در گیاه ا ن
ریاضی دهم ریاضی دهم
 • فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
 • فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها
 • فصل پنجم: تابع
 • فصل ششم: شمارش، بدون شمردن
 • فصل هفتم: آمار و احتمال
فیزیک دهم فیزیک دهم
 • فصل اول : فیزیک و اندازه گیری
 • فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد
 • فصل سوم : کار، انرژی و توان
 • فصل چهارم : دما و گرما
ریاضی ریاضی
 • فصل 1 : مجموعه، الگو و دنباله
 • فصل 2 : مثلثات
شیمی شیمی
 • فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی
ادبیات ادبیات
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

پایه دهم Stroke 396

پایه دهم

ریاضی و آمار دهم ریاضی و آمار دهم
 • فصل اول: معادله درجه دوم
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: کار با داده های آماری
 • فصل چهارم: نمایش داده ها
اقتصاد دهم اقتصاد دهم
 • بخش اول: آشنایی با اقتصاد
 • بخش دوم: نهاد های پولی و مالی
 • بخش سوم: توسعهٔ اقتصادی
 • بخش چهارم: مدیریت کلان اقتصادی
 • بخش چهارم: اقتصاد جهان و ایران
جامعه شناسی دهم جامعه شناسی دهم
 • درس اوّل: کُنش های ما
 • درس دوم: پدیده های اجتماعی
 • درس سوم: جهان اجتماعی
 • درس چهارم: اجزا و لایه های جهان اجتماعی
 • درس پنجم: جهان های اجتماعی
 • درس ششم: پیامدهای جهان اجتماعی
 • درس هفتم: ارزیابی جهان های اجتماعی
 • درس هشتم: هویت
 • درس نهم: بازتولید هویت اجتماعی
 • درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی
 • درس يازدهم: تحولات هويتي جهان اجتماعي
 • درس دوازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • درس سیزدهم: هویت ایرانی (1)
 • درس چهاردهم: هویت ایرانی (2)
 • درس پانزدهم: هویت ایرانی (3)
 • درس شانزدهم: هویت ایرانی (4)
عربی،زبان قرآن دهم عربی،زبان قرآن دهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
ادبیات ادبیات
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی