دانش آموز پایه دوازدهم پایه دوازدهم پایه دوازدهم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه دوازدهم

حسابان دوازدهم
 • فصل اول: تابع
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: حدهای نامتناهی حد در بی نهایت
 • فصل چهارم: مشتق
 • فصل پنجم : کاربردهای مشتق
هندسه دوازدهم
 • فصل اول: ماتریس و کاربردها
 • فصل دوم: آشنایی با مقاطع مخروطی
 • فصل سوم: بردارها
فیزیک دوازدهم
 • فصل اول: حرکت بر خط راست
 • فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای
 • فصل سوم: نوسان و موج
 • فصل چهارم: برهم کنش های موج
 • فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای
شیمی دوازدهم
 • فصل اوّل: مولکول ها در خدمت تندرستی
 • فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی
 • فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
 • فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر
عربی دوازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
فارسی دوازدهم
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان

Stroke 396

درس های پایه دوازدهم

شیمی دوازدهم
 • فصل اوّل: مولکول ها در خدمت تندرستی
 • فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی
 • فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
 • فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر
عربی دوازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
فارسی دوازدهم
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان
زیست شناسی دوازدهم
 • فصل اول: مولکول های اطلاعاتی
 • فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته
 • فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها
 • فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی
 • فصل پنجم: از ماده به انرژی
 • فصل ششم: از انرژی به ماده
 • فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی
 • فصل هشتم: رفتارهای جانوران
 • فصل هشتم: رفتارهای جانوران
فیزیک دوازدهم
 • فصل اول: حرکت بر خط راست
 • فصل دوم: دینامیک
 • فصل سوم: نوسان و امواج
 • فصل چهارم: آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی دوازدهم
 • فصل اول: تابع
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: حد بی نهایت و حد در بی نهایت
 • فصل چهارم: مشتق
 • فصل پنجم: کاربرد مشتق
 • فصل ششم: هندسه
 • فصل هفتم: احتمال

Stroke 396

درس های پایه دوازدهم

ریاضی و آمار دوازدهم
 • فصل اول: آمار و احتمال
 • فصل دوم: الگوهای خطی
 • فصل سوم: الگوهای غیر خطی
عربی، زبان قرآن دوازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
فلسفه دوازدهم
 • بخش اول: مسائل پیرامون واقعیت و هستی
 • بخش دوم: پیرامون خدا و عقل
 • فصل سوم: نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام
علوم و فنون ادبی دوازدهم
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
فارسی دوازدهم
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان

درس های پایه

پایه دوازدهم Stroke 396

پایه دوازدهم

حسابان دوازدهم حسابان دوازدهم
 • فصل اول: تابع
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: حدهای نامتناهی حد در بی نهایت
 • فصل چهارم: مشتق
 • فصل پنجم : کاربردهای مشتق
هندسه دوازدهم هندسه دوازدهم
 • فصل اول: ماتریس و کاربردها
 • فصل دوم: آشنایی با مقاطع مخروطی
 • فصل سوم: بردارها
فیزیک دوازدهم فیزیک دوازدهم
 • فصل اول: حرکت بر خط راست
 • فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای
 • فصل سوم: نوسان و موج
 • فصل چهارم: برهم کنش های موج
 • فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای
شیمی دوازدهم شیمی دوازدهم
 • فصل اوّل: مولکول ها در خدمت تندرستی
 • فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی
 • فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
 • فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر
عربی دوازدهم عربی دوازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
فارسی دوازدهم فارسی دوازدهم
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان

پایه دوازدهم Stroke 396

پایه دوازدهم

شیمی دوازدهم شیمی دوازدهم
 • فصل اوّل: مولکول ها در خدمت تندرستی
 • فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی
 • فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
 • فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر
عربی دوازدهم عربی دوازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
فارسی دوازدهم فارسی دوازدهم
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان
زیست شناسی دوازدهم زیست شناسی دوازدهم
 • فصل اول: مولکول های اطلاعاتی
 • فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته
 • فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها
 • فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی
 • فصل پنجم: از ماده به انرژی
 • فصل ششم: از انرژی به ماده
 • فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی
 • فصل هشتم: رفتارهای جانوران
 • فصل هشتم: رفتارهای جانوران
فیزیک دوازدهم فیزیک دوازدهم
 • فصل اول: حرکت بر خط راست
 • فصل دوم: دینامیک
 • فصل سوم: نوسان و امواج
 • فصل چهارم: آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی دوازدهم ریاضی دوازدهم
 • فصل اول: تابع
 • فصل دوم: مثلثات
 • فصل سوم: حد بی نهایت و حد در بی نهایت
 • فصل چهارم: مشتق
 • فصل پنجم: کاربرد مشتق
 • فصل ششم: هندسه
 • فصل هفتم: احتمال

پایه دوازدهم Stroke 396

پایه دوازدهم

ریاضی و آمار دوازدهم ریاضی و آمار دوازدهم
 • فصل اول: آمار و احتمال
 • فصل دوم: الگوهای خطی
 • فصل سوم: الگوهای غیر خطی
عربی، زبان قرآن دوازدهم عربی، زبان قرآن دوازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
فلسفه دوازدهم فلسفه دوازدهم
 • بخش اول: مسائل پیرامون واقعیت و هستی
 • بخش دوم: پیرامون خدا و عقل
 • فصل سوم: نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام
علوم و فنون ادبی دوازدهم علوم و فنون ادبی دوازدهم
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
فارسی دوازدهم فارسی دوازدهم
 • فصل یکم: ادبیات تعلیمی
 • فصل دوم: ادبیات پایداری
 • فصل سوم: ادبیات غنایی
 • فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی
 • فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی
 • فصل ششم: ادبیات حماسی
 • فصل هفتم: ادبیات داستانی
 • فصل هشتم: ادبیات جهان