دانش آموز پایه پنجم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه پنجم

ریاضی پنجم دبستان
 • فصل1 : عدد نویسی و الگوها
 • فصل ٢ : کسر
 • فصل٣ :نسبت، تناسب و درصد
 • فصل ٤ :تقارن و چندضلعی ها
 • فصل ٥ : عددهای اعشاری
علوم پنجم دبستان
 • فصل 1: زنگ علوم
 • فصل 2: ماده تغییر می کند
 • فصل 3: رنگین کمان
 • فصل 4: برگی از تاریخ زمین
 • فصل 5: حرکت بدن
 • فصل 6: چه خبر؟ (1)
 • فصل 7: چه خبر؟ (2)
 • فصل 8: کارها آسان می‌شود (1)
 • فصل 9: کارها آسان می‌شود (2)
فارسی پنجم دبستان
 • فصل اول: آفرينش
 • فصل دوم: دانایی و هوشیاری
 • فصل سوم: ايران من
 • فصل چهارم: نام آوران

درس های پایه

پایه پنجم Stroke 396

پایه پنجم

ریاضی پنجم دبستان ریاضی پنجم دبستان
 • فصل1 : عدد نویسی و الگوها
 • فصل ٢ : کسر
 • فصل٣ :نسبت، تناسب و درصد
 • فصل ٤ :تقارن و چندضلعی ها
 • فصل ٥ : عددهای اعشاری
علوم پنجم دبستان علوم پنجم دبستان
 • فصل 1: زنگ علوم
 • فصل 2: ماده تغییر می کند
 • فصل 3: رنگین کمان
 • فصل 4: برگی از تاریخ زمین
 • فصل 5: حرکت بدن
 • فصل 6: چه خبر؟ (1)
 • فصل 7: چه خبر؟ (2)
 • فصل 8: کارها آسان می‌شود (1)
 • فصل 9: کارها آسان می‌شود (2)
فارسی پنجم دبستان فارسی پنجم دبستان
 • فصل اول: آفرينش
 • فصل دوم: دانایی و هوشیاری
 • فصل سوم: ايران من
 • فصل چهارم: نام آوران