دانش آموز پایه ششم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه ششم

علوم ششم دبستان
 • درس اول: زنگ علوم
 • درس دوم: سرگذشت دفتر من
 • درس سوم: کارخانه‌ی کاغذسازی
 • درس چهارم: سفر به اعماق زمین
 • درس پنجم: زمین پویا
 • درس ششم: ورزش و نیرو (1)
 • درس هفتم: ورزش و نیرو (2)
 • درس هشتم: طراحی کنیم و بسازیم
 • درس نهم: سفر انرژی
ریاضی ششم دبستان
 • فصل 1: عدد و الگوهای عددی
 • فصل 2: کسر
 • فصل 3: اعداد اعشاری
 • فصل 4: تقارن و مختصات
 • فصل 5: اندازه گیری
فارسی ششم دبستان
 • فصل اوّل: آفرينش
 • فصل دوم: دانایی و هوشیاری
 • فصل سوم: ايران من
 • فصل چهارم: نام آوران
زبان ششم دبستان
کار و فناوری ششم دبستان
 • درس ١ : آشنایی با رایانه
 • درس 2 :   کار با رایانه
 • درس 3 :   نقاشی با رایانه
 • درس 4 :   هنرهای دستی (دوخت جامدادی)
 • درس 5: تایپ در رایانه
 • درس 6: نوشتن با رایانه

درس های پایه

پایه ششم Stroke 396

پایه ششم

علوم ششم دبستان علوم ششم دبستان
 • درس اول: زنگ علوم
 • درس دوم: سرگذشت دفتر من
 • درس سوم: کارخانه‌ی کاغذسازی
 • درس چهارم: سفر به اعماق زمین
 • درس پنجم: زمین پویا
 • درس ششم: ورزش و نیرو (1)
 • درس هفتم: ورزش و نیرو (2)
 • درس هشتم: طراحی کنیم و بسازیم
 • درس نهم: سفر انرژی
ریاضی ششم دبستان ریاضی ششم دبستان
 • فصل 1: عدد و الگوهای عددی
 • فصل 2: کسر
 • فصل 3: اعداد اعشاری
 • فصل 4: تقارن و مختصات
 • فصل 5: اندازه گیری
فارسی ششم دبستان فارسی ششم دبستان
 • فصل اوّل: آفرينش
 • فصل دوم: دانایی و هوشیاری
 • فصل سوم: ايران من
 • فصل چهارم: نام آوران
زبان ششم دبستان زبان ششم دبستان
کار و فناوری ششم دبستان کار و فناوری ششم دبستان
 • درس ١ : آشنایی با رایانه
 • درس 2 :   کار با رایانه
 • درس 3 :   نقاشی با رایانه
 • درس 4 :   هنرهای دستی (دوخت جامدادی)
 • درس 5: تایپ در رایانه
 • درس 6: نوشتن با رایانه