دانش آموز پایه هفتم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه هفتم

ریاضی
 • فصل 1: راهبردهای حل مسئله
 • فصل 2: عددهای صحیح
 • فصل 3: جبر و معادله
 • فصل 4: هندسه و استدلال
 • فصل 5: شمارنده ها و اعداد اول
 • فصل 6: سطح و حجم
علوم
 • بخش اوّل: علوم و ابزارهای آن
 • بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
 • بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
 • بخش چهارم: انرژی نیاز همیشه
مطالعات اجتماعی
 • فصل اوّل: حقوق و مسئولیت های ما
 • فصل دوم: قانون، قانون
 • فصل سوم: مقابله با حوادث
 • فصل چهارم: تولید، توزیع، مصرف
 • فصل پنجم: محیط زندگی خود را بشناسیم
 • فصل ششم: از زیستگاه های ایران حفاظت کنیم
 • فصل هفتم: جمعیت و منابع
 • فصل هشتم: گردشگری در ایران
زبان
 • Lesson 1: Welcome & My Name
 • Lesson 2: My Classmates
 • Review 1
 • Lesson 3: My Age
 • Lesson 4: My Family
 • Lesson 5: My Appearance
فارسی
 • فصل اوّل: زیبایی آفرینش
 • فصل دوم: شکفتن
 • فصل آزاد: ادبیات بومی (1)
 • فصل سوم: سَبکِ زندگی
 • فصل چهارم: نام ها و یادها
عربی
 • درس اوّل
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
درس ها و سرفصل ها

درس های پایه

پایه هفتم Stroke 396

پایه هفتم

ریاضی ریاضی
 • فصل 1: راهبردهای حل مسئله
 • فصل 2: عددهای صحیح
 • فصل 3: جبر و معادله
 • فصل 4: هندسه و استدلال
 • فصل 5: شمارنده ها و اعداد اول
 • فصل 6: سطح و حجم
علوم علوم
 • بخش اوّل: علوم و ابزارهای آن
 • بخش دوم: مواد؛ الفبای زندگی
 • بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
 • بخش چهارم: انرژی نیاز همیشه
مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی
 • فصل اوّل: حقوق و مسئولیت های ما
 • فصل دوم: قانون، قانون
 • فصل سوم: مقابله با حوادث
 • فصل چهارم: تولید، توزیع، مصرف
 • فصل پنجم: محیط زندگی خود را بشناسیم
 • فصل ششم: از زیستگاه های ایران حفاظت کنیم
 • فصل هفتم: جمعیت و منابع
 • فصل هشتم: گردشگری در ایران
زبان زبان
 • Lesson 1: Welcome & My Name
 • Lesson 2: My Classmates
 • Review 1
 • Lesson 3: My Age
 • Lesson 4: My Family
 • Lesson 5: My Appearance
فارسی فارسی
 • فصل اوّل: زیبایی آفرینش
 • فصل دوم: شکفتن
 • فصل آزاد: ادبیات بومی (1)
 • فصل سوم: سَبکِ زندگی
 • فصل چهارم: نام ها و یادها
عربی عربی
 • درس اوّل
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم