دانش آموز پایه هشتم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه هشتم

ریاضی
 • فصل اوّل: عددهای صحیح و گویا
 • فصل دوم: عددهای اول
 • فصل سوم: چندضلعی ها
 • فصل چهارم: جبر و معادله
 • فصل پنجم: بردار و مختصات
 • فصل ششم: مثلث
علوم
 • فصل اوّل: مخلوط و جداسازی مواد
 • فصل دوم: تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی
 • فصل سوم: از درون اتم چه خبر
 • فصل چهارم: تنظیم عصبی
 • فصل پنجم: حس و حرکت
 • فصل ششم: تنظیم هورمونی
 • فصل هفتم: الفبای زیست فناوری
 • فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
 • فصل نهم: الکتریسیته
 • فصل دهم: مغناطیس
عربی
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
زبان
 • Lesson1: My Nationality
 • Lesson2: My Week
 • Review 1
 • Lesson3: My Abilities
 • Lesson 4: My Health
 • Review 2
 • Lesson 5: My City
فارسی
 • فصل اول: زیبایی آفرینش
 • فصل دوم: شکفتن
 • فصل آزاد: ادبیات بومی (1)
 • فصل سوم: سبک زندگی
 • فصل چهارم: نام ها و یادها
درس ها و سرفصل ها

درس های پایه

Sections

پایه هشتم Stroke 396

پایه هشتم

ریاضی ریاضی
 • فصل اوّل: عددهای صحیح و گویا
 • فصل دوم: عددهای اول
 • فصل سوم: چندضلعی ها
 • فصل چهارم: جبر و معادله
 • فصل پنجم: بردار و مختصات
 • فصل ششم: مثلث
علوم علوم
 • فصل اوّل: مخلوط و جداسازی مواد
 • فصل دوم: تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگی
 • فصل سوم: از درون اتم چه خبر
 • فصل چهارم: تنظیم عصبی
 • فصل پنجم: حس و حرکت
 • فصل ششم: تنظیم هورمونی
 • فصل هفتم: الفبای زیست فناوری
 • فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
 • فصل نهم: الکتریسیته
 • فصل دهم: مغناطیس
عربی عربی
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
زبان زبان
 • Lesson1: My Nationality
 • Lesson2: My Week
 • Review 1
 • Lesson3: My Abilities
 • Lesson 4: My Health
 • Review 2
 • Lesson 5: My City
فارسی فارسی
 • فصل اول: زیبایی آفرینش
 • فصل دوم: شکفتن
 • فصل آزاد: ادبیات بومی (1)
 • فصل سوم: سبک زندگی
 • فصل چهارم: نام ها و یادها