دانش آموز پایه نهم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه نهم

ریاضی
 • فصل 1: مجموعه ها
 • فصل2: عددهای حقیقی
 • فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
 • فصل 4: توان و ریشه
 • فصل 5: عبارت های جبری
علوم
 • فصل اوّل: مواد و نقش آنها در زندگی
 • فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر
 • فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فصل چهارم: حرکت چیست
 • فصل پنجم: نیرو
 • فصل ششم: زمین ساخت ورقه ای
 • فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
 • فصل هشتم: فشار و آثار آن
 • فصل نهم: ماشین ها
فارسی
 • فصل اوّل: زیبایی آفرینش
 • فصل دوم: شکفتن
 • فصل آزاد: ادبیات بومی (1)
 • فصل سوم: سبک زندگی
 • فصل چهارم: نام ها و یادها
عربی
 • درس اوّل
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
زبان
 • Lesson1: Personality
 • Lesson2: Travel
 • Review 1
 • Lesson 3: Festivals and Ceremonies
 • Lesson 4: Services
 • Review 2
درس ها و سرفصل ها

درس های پایه

Sections

پایه نهم Stroke 396

پایه نهم

ریاضی ریاضی
 • فصل 1: مجموعه ها
 • فصل2: عددهای حقیقی
 • فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه
 • فصل 4: توان و ریشه
 • فصل 5: عبارت های جبری
علوم علوم
 • فصل اوّل: مواد و نقش آنها در زندگی
 • فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر
 • فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فصل چهارم: حرکت چیست
 • فصل پنجم: نیرو
 • فصل ششم: زمین ساخت ورقه ای
 • فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
 • فصل هشتم: فشار و آثار آن
 • فصل نهم: ماشین ها
فارسی فارسی
 • فصل اوّل: زیبایی آفرینش
 • فصل دوم: شکفتن
 • فصل آزاد: ادبیات بومی (1)
 • فصل سوم: سبک زندگی
 • فصل چهارم: نام ها و یادها
عربی عربی
 • درس اوّل
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
زبان زبان
 • Lesson1: Personality
 • Lesson2: Travel
 • Review 1
 • Lesson 3: Festivals and Ceremonies
 • Lesson 4: Services
 • Review 2